„Ale on tymczasem już wędrował dalej na swej ciężkiej drodze sennej, pnąc się pracowicie na jakąś stromą górę chrapania”

Bruno Schulz – „Sanatorium pod klepsydrą”